You are here

Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2020.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2020.
Datum donošenja: 27. 12. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći