You are here

Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2022.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2022.
Datum donošenja: 28. 12. 2021.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći