You are here

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu UO

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu UO
Datum donošenja: 31. 05. 2014.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći