You are here

Odluka o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2018.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2018.
Datum donošenja: 27. 12. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći