You are here

Odluka o usvajanju kalendara sednica UO za 2020. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju kalendara sednica UO za 2020. godinu
Datum donošenja: 27. 12. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći