You are here

Odluka o usvajanju kvartalnog izveštaja direktora

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju kvartalnog izveštaja direktora
Datum donošenja: 25. 05. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći