You are here

Odluka o usvajanju lista rezervisanih domena od interesa za Republiku Srbiju

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju lista rezervisanih domena od interesa za Republiku Srbiju
Datum donošenja: 31. 01. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći