You are here

Odluka o usvajanju popisnih lista za 2020. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju popisnih lista za 2020. godinu
Datum donošenja: 29. 01. 2021.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći