You are here

Odluka o usvajanju predloga Finansijskog plana za 2010. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju predloga Finansijskog plana za 2010. godinu
Datum donošenja: 27. 11. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći