You are here

Odluka o usvajanju šestomesečnog bilansa za 2010.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju šestomesečnog bilansa za 2010.
Datum donošenja: 12. 08. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći