You are here

Odluka o usvajanju Završnog računa za 2007. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Završnog računa za 2007. godinu
Datum donošenja: 16. 02. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći