You are here

Odluka o usvajanju završnog računa za 2008. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju završnog računa za 2008. godinu
Datum donošenja: 17. 02. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći