You are here

Odluka o usvajanju Završnog računa za 2009.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Završnog računa za 2009.
Datum donošenja: 19. 02. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći