You are here

Odluka o utvrđivanju članova Skupštine sa pravom glasa

Naziv dokumenta: Odluka o utvrđivanju članova Skupštine sa pravom glasa
Datum donošenja: 03. 09. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći