You are here

Odluka o utvrđivanju liste članova Skupštine sa pravom glasa

Naziv dokumenta: Odluka o utvrđivanju liste članova Skupštine sa pravom glasa
Datum donošenja: 16. 04. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći