You are here

Odluka o visini članarine za 2008. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o visini članarine za 2008. godinu
Datum donošenja: 11. 01. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći