You are here

Odluka o visini naknade predsednika Konferencije

Naziv dokumenta: Odluka o visini naknade predsednika Konferencije
Datum donošenja: 28. 09. 2011.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći