You are here

Postupak za obavljanje zvanične komunikacije

Naziv dokumenta: Postupak za obavljanje zvanične komunikacije
Datum donošenja: 15. 06. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Operativna procedura
Status: Važeći