You are here

Zapisnik sa sednice #373 od 19. oktobra 2022.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #373 od 19. oktobra 2022.
Datum donošenja: 19. 10. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći