You are here

Pristupačnost

Standardi pristupačnosti

Telo W3 Konzorcijuma pod nazivom Inicijativa veb pristupačnosti (Web Accessibility Initiative, WAI) razvija strategije, uputstva i resurse kojima veb postaje pristupačniji za osobe sa posebnim potrebama. Deo Inicijative je i Uputstvo o pristupačnosti sadržaja na vebu (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), koji definiše seriju kontrolnih tačaka (grupisanih po prioritetima) kojima se može evaluirati pristupačnost sadržaja sajta.

RNIDS sajt, prema našem uverenju, ispunjava sve kontrolne tačke prioriteta 1 i 2, kao i većinu kontrolnih tačaka prioriteta 3.

Više informacija o veb pristupačnosti i standardima možete naći na:

Skraćenice

Skraćenice (access keys) su posebno definisani tasteri kojima se aktiviraju linkovi ili drugi elementi veb strane, npr. polje za pretragu. Kada korisnik iskoristi skraćenicu, pregledač aktivira povezani link ili polje, bez upotrebe miša ili sličnog uređaja. W3 Konzorcijum kroz WAI preporučuje upotrebu skraćenica.

Na ovom sajtu smo definisali sledeće skraćenice, koje važe na svim stranama:

  • Skraćenica 0 - Pristupačnost (ova strana)
  • Skraćenica 1 - Naslovna strana
  • Skraćenica 2 - Pređi na glavni sadržaj strane
  • Skraćenica 3 - Whois upit
  • Skraćenica 4 - Mapa sajta
  • Skraćenica 5 - Pretraga
  • Skraćenica - - Smanji veličinu slova
  • Skraćenica = - Početna veličina slova
  • Skraćenica + - Povećaj veličinu slova

Kako se koriste skraćenice

U tabeli dajemo kombinacije tastera koje se koriste u različitim pretraživačima. Pri tome, skraćenice ne podržavaju svi pretraživači, a i ponašanje pri upotrebi se razlikuje između verzija i platformi. Na primer, Internet Explorer u novijim verzijama zahteva pritiskanje Entera posle upotrebe Alt tastera.

Vindouz Fajerfoks, Mozila Pritisni i zadrži Alt i Shift, i pritisni taster za skraćenicu.
  Internet Eksplorer 5+ Pritisni i zadrži Alt, pritisni skraćenicu, otpusti oba, pritisni Enter.
  Internet Eksplorer 4 Pritisni i zadrži Alt, pritisni skraćenicu.
  Gugl Hrom Pritisni i zadrži Alt, pritisni skraćenicu.
  Safari Pritisni i zadrži Alt, pritisni skraćenicu.
  Opera Pritisni i zadrži Shift, pritisni Escape, otpusti oba, zatim pritisni skraćenicu.
  Netskejp 7 Pritisni i zadrži Alt, pritisni skraćenicu.
   
Mek Fajerfoks, Mozila Pritisni i zadrži Ctrl, pritisni skraćenicu.
  Safari Pritisni i zadrži Alt i Ctrl, pritisni skraćenicu.
  Gugl Hrom Pritisni i zadrži Alt i Ctrl, pritisni skraćenicu.
  Opera Pritisni i zadrži Shift, pritisni Escape, otpusti oba, zatim pritisni skraćenicu.
     
Linuks Fajerfoks, Mozila Pritisni i zadrži Alt i Shift, pritisni skraćenicu
  Gugl Hrom Pritisni i zadrži Alt i Shift, pritisni skraćenicu
  Konkveror Pritisni i otpusti Ctrl, pritisni skraćenicu
  Opera Pritisni i zadrži Shift, pritisni Escape, otpusti oba, zatim pritisni skraćenicu.

PDF datoteke

Značajan deo sadržaja našeg sajta dat je u datotekama PDF formata. Da biste pregledali ove datoteke, potrebno je da instalirate Adobe Acrobat Reader.