You are here

Tim Kancelarije RNIDS-a

Mirjana Tasić
savetnik za strategiju i razvoj

Slobodan Marković
savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom

Žarko Kecić
rukovodilac Sektora IKT servisa

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova

Predrag Milićević
rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija

Ilija Vujnović
saradnik za finansije

Aleksandar Kostadinović
sistem administrator

Bojana Živković
operater Sistema za registraciju

Jelena Ožegović
saradnica za marketing i komunikacije

Jovana Cvetković
koordinator za opšte i administrativne poslove

Mirjana Milovanović
Saradnica za opšte i administrativne poslove

Kontakt podaci se nalaze u Adresaru