You are here

Tim Kancelarije RNIDS-a

Mirjana Tasić
savetnik za strategiju i razvoj

Žarko Kecić
rukovodilac Sektora IKT servisa

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova

Predrag Milićević
rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija

Ilija Vujnović
samostalni saradnik za finansije

Miloš Milosavljević 
vodeći IKT inženjer

Aleksandar Kostadinović
sistem administrator

Bojana Živković
koordinator za registraciju domena i analitičar podataka

Jovana Cvetković
saradnik za finansije

Mirjana Milovanović
saradnik za finansije

Dijana Milutinović
saradnik za marketing i komunikacije

Biljana Jašić
saradnik za opšte i administrativne poslove

Kontakt podaci se nalaze u Adresaru