You are here

„Internet dijalog 2021“ 3. juna onlajn

20. 05. 2021.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univeziteta u Beogradu organizuju 3. juna „Internet dijalog 2021“. Prenos će biti realizovan putem platforme Jutjub od 10 časova.

U fokusu skupa biće izlaganje prof. dr Marka Bote (Marco Botta), profesora Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci, „Konkurencija v. sektorska regulacija onlajn platformi: stanje u Evropskoj uniji“. Razgovor sa dr Botom vodiće prof. dr Dušan V. Popović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr Bota je autor mnogobrojnih publikacija iz oblasti prava konkurencije, a bio je angažovan i kao ekspert Evropske komisije. 

Izlaganje prof. dr Bote posebno je značajno u svetlu Predloga uredbe EU o digitalnim tržištima (Digital Markets Act) koja ima za cilj uvođenje više konkurencije u onlajn poslovanju, a koja targetira pre svega kompanije koje pružaju ključne internet usluge, kao što su onlajn trgovina, pretraživanje interneta, društvene mreže, platforme za razmenu video-zapisa, usluge računarstva u klaudu, usluge onlajn oglašavanja. Prof. dr Marko Bota održaće predavanje na engleskom jeziku.

Pozdravne reči uputiće prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS, i prof. dr Dušan V. Popović, predsednik Organizacionog odbora skupa.

Deo skupa biće posvećen poreskopravnim aspektima poslovanja na internetu. Zbog nedavnih zakonskih izmena u srpskom poreskom zakonodavstvu, pored pitanja oporezivanja digitalne imovine, na konferenciji će biti analizirani i svi ključni izazovi sa kojima se danas suočavaju poreski sistemi širom sveta u pokušaju da oporezuju dobit kompanija koje posluju u okvirima digitalne ekonomije. Pojedinačna izlaganja biće fokusirana na razmatranje novih instrumenata poreske politike, dizajniranih sa ciljem da nametnu pravičan poreski teret ekonomskim akterima u domenu digitalne ekonomije. Sekcijom će predsedavati prof. dr Gordana Ilić Popov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Svetislav V. Kostić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govoriće na temu „Digitalna stalna poslovna jedinica i njeno uvođenje u srpsko poresko pravo“. O porezu na digitalne usluge u EU izlagaće asist. Lidija Živković, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iva Ivanov, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, približiće publici problem dvostrukog oporezivanja kao posledicu predloženog prava tržišnih jurisdikcija na oporezivanje dela rezidualne dobiti digitalnih MNE grupa, a Dragan Bosankić, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govoriće o oporezivanju digitalne imovine i izazovima koje ono nosi.

Pitanja učesnicima biće moguće postaviti putem Jutjub četa tokom prenosa skupa.

Pratite skup uživo na linku na Jutjub kanalu RNIDS-a.