You are here

Internet domeni tema izlaganja na Kopaoničkoj školi prirodnog prava

21. 12. 2022.

„Pitanje utvrđivanja identiteta registranata naziva internet domena u svetlu važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti“ tema je naučnog rada koji je predstavljen na Kopaoničkoj školi prirodnog prava – Slobodan Perović sredinom decembra. Autori naučnog rada su Dejan Đukić, direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i advokat Dragan Milić.

Tokom jubilarnog 35. susreta koji je okupio više od 500 pravnika na Kopaoniku, Đukić i Milić su predstavili rad u okviru IV katedre – Pravo na intelektualnu tvorevinu, a u okviru sekcije Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija.  

Ključne tačke izlaganja odnosile su se na povrede prava trećih lica i otkrivanje identiteta registranata u slučaju povrede prava trećih lica, a imajući u vidu uporednu praksu kako svetskih registara domena tako i relevantnih međunarodnih institucija poput ICANN-a, a sve kroz analizu prakse registra nacionalnih internet domena – RNIDS-a.

Rezultati analize pokazuju da način rada RNIDS-a ne odstupa značajno od najboljih svetskih praksi u pogledu zaštite ličnih podataka i njihovog otkrivanja trećim licima.

Rad je objavljen u zvaničnom zborniku Konferencije, a više informacija o programu i ostalim izlaganjima dostupno je na sajtu Konferencije.