You are here

Izborna sednica Konferencije suosnivača

08. 01. 2019.

Predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, Zoran Buhavac, zakazao je izbornu sednicu Konferencije suosnivača za 9. februar 2019. u 11.00, u hotelu „Holidej In“, Španskih boraca 74, Novi Beograd.

Predlog Dnevnog reda:

  • Izbor članova Upravnog odbora Fondacije RNIDS

Postupak izbora članova Upravnog odbora je definisan članovima od 33 do 38 Statuta Fondacije RNIDS.

Kadidature se mogu slati na elektronsku adresu kandidati-uo@rnids.rs do nedelje, 03. februara 2019. u 23:59:59, kada se zaključuje lista kandidata.