You are here

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za pružanje konsultantskih usluga za pripremu RNIDS-a za sertifikaciju po ISO 27000 standardu

12. 12. 2011.

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI
za pružanje konsultantskih usluga za pripremu RNIDS-a za sertifikaciju po ISO 27000 standardu

 

Posao uključuje snimanje poslovnih procesa, gap analizu, izradu novih poslovnih procesa po ISO 27000 standardu, analizu informacionog sistema i izradu plana prilagođavanja, kao i ostale aktivnosti i pripremu dokumenata za uspešnu sertifikaciju i vođenje procesa na strani RNIDS-a prilikom sertifikacije.

Da bi se kvalifikovao, konsultant mora da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima pripreme za sertifikaciju, ili evaluacije za dodelu sertifikacije po ISO 27000 ili BS7799-2 standardu.

Očekivano trajanje posla je dva konsultant/meseca.

Objavljivanje javnog poziva za pribavljanje konsultantskih usluga je planirano za sredinu januara 2012. godine.

Dopise sa iskazivanjem zainteresovanosti i listom kvalifikacija slati do 10. 01. 2012. na: