You are here

Javni poziv za izbor Projektanta programskog rešenja za registraciju naziva internet domena

18. 07. 2012.

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge:

Projektovanje sistema za registraciju naziva internet domena

 

Zadaci projektanta su:

 

  • Analiza funkcionalnosti programskog rešenja koje je trenutno u upotrebi kod Naručioca.
  • Izrada Projekta sistema za registraciju naziva internet domena uzimajući u obzir rezultate analiza funkcionalnosti, najbolje prakse i usvojenih zahteva za unapređenje postojeće aplikacije za registraciju domena, kao i poslovnih zahteva Naručioca.
  • U saradnji sa Naručiocem, priprema konkursne dokumentacije i projektnog zadatka za izbor izvođača za izradu i/ili implementaciju programskog rešenja za registraciju naziva internet domena.
  • Nadzor i validacija izrade i/ili implementacija programskog rešenja za registraciju naziva internet domena.

Ponude se dostavljaju do 1. jula 2013. godine, do 15:00 sati, i moraju sadržati sve zahtevane informacije.

Ceo tekst javnog poziva možete dobiti slanjem zahteva (sa jasnom naznakom na koji javni poziv se javljate) na adresu konkurs[at]rnids[dot]rs.