You are here

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardvera i usluge održavanja IKT infrastrukture RNIDS-a

26. 11. 2020.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za:

Nabavku hardvera i usluge održavanja IKT infrastrukture RNIDS-a

Rok za dostavljanje ponuda je 10. decembar 2020, u 14:00 časova.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu upućenog poziva za dodelu ove nabavke, redni broj nabavke 01/20.

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i neophodno je da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese poruče konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog Zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. Biće razmatrane samo ponude ponuđača koji su preuzeli dokumentaciju na ovaj način.