You are here

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku telekomunikacione opreme

30. 10. 2019.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za:

Nabavku telekomunikacione opreme

Rok za dostavljanje ponuda je 22. novembar 2019, u 16:00 časova.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu upućenog poziva za dodelu ove nabavke, redni broj nabavke 02/19.

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i neophodno je da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese konkurs@rnids.rs poruče konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog Zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije.

PREUZMITE: Zahtev za dostavljanje konkursne dokumentacije (DOC 138 KB)