You are here

Javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za istraživanje tržišta

24. 08. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za istraživanje tržišta.

Predmet nabavke su:

Rezultati kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja tržišta sa dva modula tj. ciljne gupe – 1) preduzeća (mikro, mala, srednja i velika) i 2) fizička lica/korisnici Interneta.

Ciljevi istraživanja su:

1.         Stepen upotrebe i važnost ključnih digitalnih kanala za preduzeća (veb sajt, Fejsbuk strana, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, blog, servisi za oglašavanje), procena performansi i značaja veb sajtova za preduzeća, za šta preduzeća koriste veb sajtove (korporativni, prodajni, promotivni...) a za šta društvene mreže, kao i barijere za kreiranje i korišćenje veb sajtova. Da li poslovne adrese e-pošte imaju na vlastitom domenu ili na nekom besplatnom servisu (gmail, yahoo, provajderski domen), kao i barijere za kreiranje adresa e-pošte na vlastitom domenu. Na osnovu čega se odlučuju za određeni domen i kako dolaze do informacija koje im pomažu pri donošenju te odluke.

2.         Utvrđivanje stavova korisnika Interneta i potrošača u Srbiji prema prisustvu preduzeća na Internetu.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente:

  • Metodologiju istraživanja
  • Strukturu i veličinu uzorka za dve ciljne gupe
  • Informacije koje ćemo dobiti kao rezultate istraživanja
  • Vremenske rokove
  • Potrebna sredstva
  • Relevantne reference 

Potrebno je da do 12. septembra u 15.00 dostavite preliminarnu ponudu. U ponudi obavezno treba da budu navedene reference članova tima koji bi učestvovali u realizaciji projekta. Takođe, dobrodošle su i sugestije u vezi sa predloženim.

Preliminarne ponude se dostavljaju na adresu e-pošte: konkurs@rnids.rs

Nakon prikupljanja preliminarnih ponuda, biće obavljeni razgovori sa potencijalnim dobavljačima koji su ušli u uži izbor.