You are here

Javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za izradu edukativnog sajta RNIDS-a

24. 08. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za izradu nove verzije edukativnog veb sajta RNIDS-a koji će biti postavljen na adresama domen.rs i домен.срб.

Predmet nabavke su:

 1. Dizajn veb sajta
 2. Implementacija CMS-a sa potrebnim prilagođenjima
 3. Inicijalno unošenje sadržaja i inicijalna SEO
 4. Održavanje
 5. Dodatne intervencije na sajtu

Dizajn:

 • Mora da poštuje RNIDS-ove grafičke standarde
 • Treba da bude u skladu sa aktuelnim standardima industrije
 • Sajt treba da bude urađen responsive uz adaptacije za sve najčešće prelomne tačke (veliki ekran, laptop, tablet, pametni telefon)
 • Sajt korisnicima mora da pruža dobro korisničko iskustvo bez obzira na uređaj sa koga ga koriste.

Platforma:

 • Treba da bude izgrađen na Wordpress CMS-u i pripremljen za rad na standardnom LAMP stack-u.
 • Sajt će biti na srpskom jeziku, na oba pisma. Ćirilica treba da bude definisana kao osnovna, uz automatsku transliteraciju na latinicu.
 • U CMS treba da se sa starog sajta integrišu, uz određene modifikacije, postojeće funkcionalnosti – provera raspoloživosti naziva domena (whois) i izbornik ovlašćenih registara RNIDS-a, kao i da se programira nova fukcionalnost prenosa izabranog naziva domena u prodajnu korpu na sajtu ovlašćenog registra.
 • Novi sajt mora da sačuva kontinuitet sa statistikama koje se odnose na postojeći sajt (GA, FB pixel i sl).
 • Sajt mora da zadovolji bezbednosne kriterijume u skladu sa OWASP Top Ten-om, kao i da ima primenjene najbolje prakse kada je u pitanju bezbednost i stabilnost (u ponudi opisati koje).
 • Sajt mora biti usklađen sa W3C standardima o ePristupačnosti, kao i da prolazi HTML, CSS i RSS W3 validator.
 • Paralelno sa produkcionim sajtom potrebno je da postoji identična kopija za potrebe testiranja, unosa i planiranja sadržaja – predvideti proces kopiranja sadržaja na sistemskom nivou.
 • Treba obezbediti obuku za korišćenje CMS-a.

Sadržaj:

 • Tipovi sadržaja koji će biti zastupljeni na sajtu su tekst, slika, HTML infografik, prezentacija, PDF, video i audio.
 • Sadržaj bi imao zajedničke taksonomije i to tip sadržaja i tematsku oznaku.
 • Sadržaj starog sajta treba da se prenese na novi sajt uz korekcije koje je neophodno uraditi u skladu sa novim dizajnom (veličina ilustracija i sl).

Održavanje:

 • U redovno održavanje spada održavanje CMS platforme (u ponudi opisati šta obuhvata) i interventno održavanje, u vanrednim okolnostima.

Dodatne intervencije:

 • Dodatne intervencije podrazumevaju realizaciju dodatnih zahteva za unapređenje ili izmenu veb sajta.

Potrebno je da do 12. septembra u 15.00 dostavite preliminarnu ponudu za svaku od gore navedenih tačaka 1-5, za koje možete da pružite navedene usluge. U ponudi obavezno treba da budu navedene reference članova tima koji bi učestvovali u realizaciji projekta. Takođe, dobrodošle su i sugestije u vezi sa predloženim.

Preliminarne ponude se dostavljaju na adresu e-pošte: konkurs@rnids.rs

Nakon prikupljanja preliminarnih ponuda, biće obavljeni razgovori sa potencijalnim dobavljačima koji su ušli u uži izbor.

PREUZMITE: Sadržaj sajta (PDF, 231 KB)