You are here

Konkurs za menadžera za komunikacije

12. 09. 2011.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Konkurs za radno mesto menadžera za komunikacije.

Zadaci i obaveze menadžera za komunikacije:

 • Planiranje nastupa u medijima
 • Komunikacija sa novinarima i urednicima medija
 • Kreiranje i distribucija saopštenja i vesti za internu i eksternu javnost
 • Priprema periodičnih biltena RNIDS-a
 • Kreiranje godišnjeg kalendara RNIDS-a
 • Učešće u organizaciji internih i eksternih skupova
 • Praćenje informacija od značaja za delatnost RNIDS-a
 • Uređivanje i kreiranje sadržaja na internet prezentacijama RNIDS-a
 • Praćenje i analiza pres klipinga

Zahtevi:

 • Poznavanje poslovnih aspekata Interneta i opšte poznavanje savremenih internet tehnologija i trendova
 • Minimum tri godine iskustva u marketingu i komunikacijama u oblasti informacionih tehnologija
 • Minimum viša stručna sprema
 • Znanje engleskog jezika na naprednom nivou
 • Dobro poznavanje rada na računaru, MS Office paketa i programa za uređivanje sadržaja internet prezentacija (CMS)

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoju ličnu i radnu biografiju i propratno pismo najkasnije do 26. septembra 2011. našoj konsultantskoj kući na:
- e-mail:
- ASEE, Ljubice Ravasi 16, 21000 Novi Sad, tel. (021) 6624-688