You are here

Kraj preregistracije .YU domena

10. 09. 2008.
RNIDS saopštava da je 10. septembra 2008. u 12 sati, završena preregistracija .YU domena u .RS domen. Svako ko nije iskoristio pravo prvenstva pri registraciji .RS domena i nije registrovao odgovarajući domen u .RS registru, to pravo je izgubio.

 

Svi koji žele da i dalje zadrže slično ili isto ime koje su imali u .YU registru mogu da pokušaju da registruju željeno ime od 15. 9. 2008. preko ovlašćenih registara. Naime, 15. 9. 2008. u 12.00 biće pušteni u promet svi rezervisani, a neiskorišćeni domeni iz .YU registra za slobodnu registraciju u .RS registru.

 

Rezultati preregistracije na današnji dan u 12.00 su: ukupno je registrovano 34.615 domena u .RS registru, od toga je preregistrovano 19.372 iz .YU u .RS. Zanimljivo je da je u .YU registru bilo registrovano oko 40.000 domena.

 

RNIDS i ovlašćeni registri (kojih za sada ima 35) nadaju se da će javnost i dalje pokazivati isti interes za registraciju nacionalnog domena, a samim tim i za širenje srpskog Interneta.

 

RNIDS smatra da je proces preregistracije uspešno završen i nada se da će i sledeće akcije imati isti učinak i u javnosti i kod korisnika.

 

Grafički prikaz