You are here

Odobrena sponzorstva za projekte prijavljene u trećem kvartalu 2020. godine

04. 11. 2020.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) odredio je tri projekata čiju će realizaciju Fondacija RNIDS finansijski podržati u predstojećem periodu. Reč je o izabranim projektima, koji su prijavljeni tokom trećeg kvartala 2020. godine, po raspisivanju trajnog konkursa RNIDS-a za dodelu sponzorstva.

Shodno odluci Upravnog odbora od 29. oktobra 2020. biće sponzorisani sledeći projekti:

  1. „Bizit d!Bussines 2020 live i online“ – konferencija namenjena IT profesionalcima i korisnicima interneta iz realnog, javnog i finansijskog sektora koju koju organizuje PC Press doo;
  2. Konferencija “E-trgovina 2020“ koja okuplja privrednike, predstavnike preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom prvenstveno na tržištu Srbije, a koju organizuje agencija E-trgovina, Novi Sad;
  3. „ICT Bilten“ – elektronski dvonedeljnik Društva za informatiku Srbije sa najaktuelnijim domaćim i stranim IKT vestima koji se izdaje sa ciljem da se poveća dostupnost informacija iz oblasti IKT-a.

Od raspisivanja trajnog konkursa za dodelu sponzorstava RNIDS je do sada podržao realizaciju ukupno osam projekata, jer je podržano i pet projekata prijavljenih tokom drugog kvartala 2020: „Deskon hakaton“, TV serijal „Moj domen“, edukativni skup „Kako unaprediti poslovanje primenom digitalne transformacije?“, konferencija „Biblioteke na internetu tokom pandemije COVID 19“, „Galerije i muzeji“, projekat virtuelizacije i digitalizacije izložbi.

Konkurs je u toku, a o projektima koji budu prijavljeni tokom četvrtog kvartala Upravni odbor RNIDS-a odlučivaće u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene promovisanju interneta, povećanju internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i poboljšanju informacione bezbednosti u Srbiji deo je društveno-odgovornih aktivnosti RNIDS-a.