You are here

Održan skup nacionalnih registara u Novom Sadu

16. 09. 2011.

U Novom Sadu je 14. i 15. septembra održana 4. međunarodna konferencija nacionalnih registara i ovlašćenih registara internet domena najvišeg nivoa za centralnu i istočnu Evropu.

Organizator Konferencije bio je Koordinacioni centar ruskog nacionalnog registra internet domena (TLD RU), a podršku je pružio i Registar nacionalnog internet domena Srbije.

Na Konferenciji je u ime RNIDS-a govorio direktor Nenad Marinković, o postignutim rezultatima nacionalnog registra pet godina posle osnivanja, trenutnom stanju resursa i uvođenju novog nacionalnog ćiriličkog domena.

Slobodan Marković, ispred Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, govorio je o Sporazumu o saradnji sa RNIDS-om, a na skupu je učestvovao i Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena.

VIŠE INFORMACIJA: http://meeting.cctld.ru/en