You are here

Održana konferencija „Intelektualna svojina i Internet“

11. 06. 2015.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su 11. juna 2015. konferenciju „Intelektualna svojina i Internet“, na kojoj su bili predstavljeni radovi objavljeni u istoimenom tematskom zborniku.

Osnovne teme skupa bile su "Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake", kao i "Autorsko pravo i Internet", a konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom ICANN-a (Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve).

Konferenciju su otvorili prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, Danko Jevtović, direktor RNIDS-a, Nevenka Novaković, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena.

Uvodno izlaganje održao je Džonatan Koen, osnivač i član Grupe za intelektualnu svojinu (Intellectual Property Constituency) pri ICANN-u. Koen je predstavio strukturu ICANN-a i nadležnosti Grupe za intelektualnu svojinu, kao i mehanizme za zaštitu prava intelektualne svojine u kontekstu uvođenja novih generičnih naziva internet domena najvišeg nivoa. Ovom prilikom, Koen je pozvao građane Srbije i regiona da se aktivnije uključe u rad ICANN-a na teme intelektualne svojine i Interneta.

Nakon uvodnog izlaganja, održana je sesija pod nazivom „Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake“. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Slobodan Marković, govorio je o nazivima domena kroz njihovu ekonomsku analizu i utvrdio da nazivi domena mogu vredeti više od žigom zaštićenih oznaka, iako nisu predmet nijednog isključivog prava intelektualne svojine. Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Marko Jovanović, inače potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, govorio je o efikasnosti postupka rešavanja domenskih sporova i mogućnostima unapređivanja pravila postupka. Dr Jovanović je posebno skrenuo pažnju na činjenicu da se ova vrsta sporova rešava u izuzetno kratkom roku od 60 dana.

U drugoj sesiji, naslovljenoj „Autorsko pravo i Internet“, govorilo se o povredama autorskog prava na mreži, kao i o odnosu autorskog prava i prava na privatnost. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Dušan Popović, govorio je o presudama Evropskog suda pravde kojima je utvrđeno da korišćenje hiperlinkova, pod određenim uslovima, može predstavljati radnju povrede autorskog prava. Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Sanja Radovanović, govorila je o odgovornosti internet provajdera i vlasnika sajtova za povredu autorskog prava. Docent Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dr Mario Reljanović, je izložio rad o odnosu prava na privatnost elektronskih komunikacija i autorskog prava. Najzad, advokat iz advokatske kancelarije BDK, Bogdan Ivanišević, govorio je o američkoj i evropskoj sudskoj praksi u vezi sa tzv. preprodajom digitalnih primeraka autorskih dela (muzičkih zapisa, softvera i dr.).

Posebna vrsta zaštite prava intelektualne svojine, kada se povreda vrši na Internetu, ne postoji. U Srbiji za ovu oblast, stručne poslove i poslove državne uprave, zadužen je Zavod za intelektualnu svojinu. Što se tiče regulative, Srbija prati svetske i evropske tokove zaštite intelektualne svojine i na celovit način uređuje sve oblasti koje tu spadaju, a jedan od zakona koji uređuje ovu oblast je i Zakon o autorskim i srodnim pravima.

Domaća pravila za rešavanje domenskih sporova usklađena su sa pravilima koja je razvio ICANN. Njihovom primenom se omogućava nosiocima zaštićenih žigova da u efikasnom postupku preuzmu registraciju naziva domena od sajberskvotera i domejnera, tj. lica koja su nesavesno registrovala naziv domena koji je istovetan ili sličan tuđoj robnoj marki.

Pogledajte snimak konferencije: