You are here

Poslovanje RNIDS-a usaglašeno sa ISO 27001 standardom

26. 05. 2021.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) uspešno je prošla proveru usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2014. Implementaciji ISO 27001 standarda (Sistem menadžmenta bezbednošću informacija) prethodila je implementacija ISO 9001 standarda (Sistem menadžmenta kvalitetom) koja je uspešno okončana prošle godine.

Sertifikacija u skladu sa ISO 27001 izuzetno je značajna za RNIDS koji upravlja registrom nacionalnih internet domena i infrastrukturom od posebnog značaja, jer je potvrda da Fondacija posluje ne samo u skladu sa zakonskim uslovima već i najvišim poslovnim standardima, kao i najboljim svetskim i evropskim praksama. ISO 27001 je standard sa kojim je usaglašeno poslovanje brojnih evropskih registara kojima je, kao i RNIDS-u, bezbednost procesa i podataka jedan od najviših prioriteta.

ISO 27001 je međunarodni standard koji propisuje zaštitu i bezbednost informacija u više oblasti primene i tokom realizacije različitih procesa, a koji se tiču kontrole sigurnosti u organizaciji. Obuhvata kontrolu politike sigurnosti, sigurnosti organizacije, osoblja, materijalnih dobara i životne sredine, kontrolu i klasifikaciju izvora, kontrolu pristupa, upravljanje i komunikaciju, razvoj i održavanje sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja.