You are here

Poziv za nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije

12. 03. 2021.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za:

Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije

Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku  nabavke.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese konkurs[at]rnids.rs poruče konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog Zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je Naručiocu podneta do 30. 3. 2021. godine, do 15.00 časova. Neblagovremeno podnete ponude komisija Naručioca neće razmatrati, a ponuđače će obavestiti da su podnete neblagovremeno.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u PDF formatu, sa naslovom (Subject): „Ponuda za nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije“ na adresu konkurs[at]rnids.rs.

Ponude će biti otvorene prvog narednog radnog dana po isteku roka za podnošenje ponuda. Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u dokumentaciji. Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu konkursa.