You are here

Primena IPv6 u kablovskim i mobilnim mrežama: snimak radionice

01. 12. 2017.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) je u saradnji sa ISOC-om organizovala besplatnu radionicu na temu „Primena IPv6 u kablovskim i mobilnim mrežama“ 22. novembra 2017. Radionica i prateći materijali koji su ovde dostupni, namenjeni su operatorima mreža, pružaocima internet usluga, akademskim i državnim institucijama.

U prvom delu radionice govori se o osnovama IPv6 i tranzicije sa IPv4, sa aspekata operatora mreža, pružalaca internet usluga, akademskih i državnih institucija. Drugi deo radionice je na nešto naprednijem tehničkom nivo i posvećen je uvođenju IPv6 i IPv6-only mreža (uključujući IPv4-as-a-service za korisnike). Govori se i o 12 standardnih koraka u procesu uvođenja IPv6, kao i različitim scenarijima omogućavanja korišćenja IPv4 onim korisnima kojima je i dalje potreban.

Biografije predavača

Jordi Palet Martínez: Poslednjih 17 godina radi kao CEO/CTO "IPv6 kompanije", a najveći deo svoje karijere posvetio je istraživanju i razvoju, standardizaciji, obukama i konsultacijama u oblasti IPv6. Radio je sa korisnicima IPv6 u 110 zemalja, autor je nekoliko RFC-ova i knjiga vezanih za IPv6, a doprineo je kreiranju programa obuke za IPv6 u regionalnim internet registrima širom sveta.

Jan Žorž: Aktivan u oblasti umrežavanja od 1992. Jedan od pokretača  SiOL-a, jednog od najvećih internet provajdera u Sloveniji. Poslednjih sedam godina radi kao IT konsultant specijalizovan za IPv6. Aktivan je u Internet društvu i IETF-u. Osnivač je neprofitnog Instituta "Go6", koji pruža stručnu podršku i promoviše prelazak na IPv6 u Sloveniji i širom sveta. Autor je dokumenta RIPE-501 "Zahtevi za IPv6 podršku u IKT opremi" (nedavno zamenjen dokumentom RIPE-554, čiji je takođe koautor), koji koriste operatori i državne institucije širom sveta pri sprovođenju javnih nabavki.

Prezentacije

Snimak radionice