You are here

Saopštenje za javnost

16. 03. 2020.

Usled početka primene Odluke o proglašenju vanrednog stanja i mera Vlade Republike Srbije, obaveštavamo sve partnere, korisnike i druge zainteresovane da Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ nastavlja neometano obavljanje svoje osnovne delatnosti, odnosno registraciju naziva RS i .СРБ internet domena, kao i pružanje DNS usluga za ove domene najvišeg nivoa.

U cilju zaštite javnog zdravlja za vreme trajanja ovih mera u Republici Srbiji, zaposleni u RNIDS-u će svoje zadatke obavljati od kuće, sa povremenim dolaskom u kancelariju manjeg broja zaposlenih, ukoliko prilike i akti nadležnih organa to dozvoljavaju, a uz primenu odgovarajućih mera zdravstvene zaštite.

RNIDS sprovodi najviše bezbednosne standarde kako u smislu zaštite zaposlenih, partnera, korisnika, a time i javnog zdravlja, tako i u smislu Zakona o informacionoj bezbednosti i zaštiti podataka i servisa. RNIDS nastoji i ulaže maksimalne napore da, i u ovim otežanim okolnostima, raspoloživost naših usluga i podrške budu na najvišem mogućem nivou.

Adresar sa kontakt podacima organa upravljanja i osoblja RNIDS-a se nalazi na ovoj adresi.