You are here

Uticaj veb-sajta i brendirane e-pošte na poslovanje kompanija na internetu

26. 01. 2022.

Istraživanje koje je Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) sprovela u oktobru prošle godine pokazuje da veb-sajt i brendirana e-pošta imaju presudnu ulogu u komunikaciji i interakciji između preduzeća i kupaca i čine važnu kariku u potrošačkom iskustvu.

Studija „Uticaj veb-sajta i brendirane e-pošte na poslovanje kompanija na internetu“ imala je za cilj da utvrdi kakve su navike ljudi u Srbiji kada je u pitanju onlajn kupovina, kojim domenima ljudi najviše veruju, na koje načine komuniciraju sa preduzećima, i koliko im je bitno da prodavac ili brend ima svoj veb-sajt ili brendirani imejl.

Neporeciv je značaj interneta danas u  ostvarivanju interakcije kupaca i firmi. Ipak, bez obzira na uplive različitih trendova veb-sajt i e-pošta ostaju osnovni načini na koje kupci istražuju brendove, pretražuju njihovu ponudu i stupaju u komunikaciju sa njima. Istraživanje pokazuje da ovi kanali imaju bitnu ulogu u stvaranju i održavanju poverenja kod kupaca, informisanju kupaca i pružanju mogućnosti za ostvarivanje direktne komunikacije.

Istraživanje je pokazalo da prilikom onlajn kupovine 77% anketiranih kupuje preko zvaničnog veb-sajta firme, a znatno ređe preko društvenih mreža. Najstarija generacija u uzorku je najmanje digitalno orijentisana i komfornija je sa tradicionalnijim oblicima poslovanja, dok uzrast od 32 do 45 godina preferira „klasične“ onlajn načine interakcije sa preduzećima – imejl i veb-sajt. Još mlađi značajnije naginju ka društvenim mrežama i komunikaciji sa firmama posredstvom mreža. Pored kupovine, zvaničan veb-sajt firme je mesto na kom se kupci dodatno informišu ili komuniciraju sa prodavcem.

Veb-sajt i brendirani imejl su apsolutni imperativ za preduzeća jer utiču na poverenje kupaca prema prodavcu. Firmu sa sopstvenim veb-sajtom ljudi su spremniji da preporuče porodici i prijateljima i da kupuju od nje. Kupci ukazuju da je firmama koje nemaju sopstveni sajt teško potvrditi identitet, pronaći kontakt ili ih uopšte pronaći na internetu.

Najviše poverenja kupci ukazuju .rs domenu, a kao osnovni razlog navode da sam domen sugeriše da je reč o domaćoj kompaniji koja je odgovorna i proverena od strane domaćih autoriteta, kao i da se na proizvod može uložiti reklamacija i lakše može stupiti u kontakt sa prodavcem.

Uloga brendirane imejl adrese je izuzetno značajna jer više od 3/4 onlajn kupaca ukazuje poverenje firmama sa brendiranim imejlom (imejl adrese koje u sebi sadrže internet domene firmi) i pre bi odgovorilo na e-poštu preduzeća sa brendiranim imejlom nego onom koje komunicira putem besplatnih servisa (gmail.com i sl).

Preuzmite istraživanje na linku.