You are here

Локална интернет заједница

Локалну интернет заједницу у Србији чине сва правна и физичка лица која послују у области Интернета или користе интернет услуге на подручју Републике Србије (привредна друштва, предузетници, организације, установе, државни органи, грађани...).

РНИДС се у свом свакодневном деловању посебно обраћа следећим групама:

 • Интернет професионалци - интернет консултанти, предавачи из области Интернета, дигиталне и сродне агенције, самостални веб дивелопери...
 • Потенцијални суоснивачи РНИДС-а - правна лица и предузетници из Србије које занима рад за добробит домаћег интернет простора и развој интернет садржаја и интернет сервиса
 • Државни органи - ресорно задужени органи јавне управе за област Интернета, као и други органи чија је делатност блиска или битна за рад РНИДС-а и остварење његових статутарних циљева
 • Образовне и сродне установе - факултети и високе школе које образују будуће кадрове у области ИТ, установе које су заинтересоване за повећање интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина, као и установе које се баве очувањем научне и културне баштине на Интернету
 • Домаће организације - привредна удружења, струковна удружења у области ИТ, као и организације које окупљају већи број потенцијалних регистраната назива националних домена
 • Стручни медији - медији намењени професионалцима из области ИТ, бизниса и маркетинга, као особама које одлучују о регистрацији назива домена за потребе својих клијената или фирми у којима раде

РНИДС позива све чланове локалне интернет заједнице у Србији на сталну сарадњу, кроз следеће облике:

 • Приступање Конференцији суоснивача РНИДС-а
 • Подршка развоју пројеката кроз Програм подршке пројектима популаризације Интернета (4ПИ)
 • Учешће на Дану интернет домена Србије (ДИДС)
 • Учешће у раду RSNOG заједнице
 • Подршка организацији ИТ скупова у Србији
 • Подршка процесу изградње механизама и регулативе за управљање Интернетом
 • Подршка развоју безбедне, поуздане и сигурне домаће интернет инфраструктуре
 • Споразуми о сарадњи (за сродне организације)

За све облике сарадње можете да се обратите Канцеларији РНИДС-а.