You are here

Одлука о утврђивању Листе арбитара Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије и Одлука о избору председника и потпредседника Комисије

Назив документа: Одлука о утврђивању Листе арбитара Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије и Одлука о избору председника и потпредседника Комисије
Датум доношења: 06. 10. 2015.
Аутор: Привредна комора Србије
Врста документа: Одлука
Статус: Важећи