20. 04. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србијe“ (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за: Именовање два члана Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...
21. 04. 2017.
Председник Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), Зоран Бухавац, заказао је редовну седницу Конференције суоснивача за суботу 20. мај 2017. у "Ин...
20. 04. 2017.
Конференција о електронском пословању „Шабац линк“ одржана је 19. априла у Шапцу у организацији агенције „Като“, а Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) била је...
11. 04. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) узела је учешће у програму „Битка за знање“, а на основу Одлуке Управног одбора РНИДС-а од 21. 2. 2017. Донација РНИДС-а је...
29. 03. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да...