domeni-1.jpg
Регистрацијом назива .RS и .СРБ домена регистрант стиче право коришћења домена на Интернету, а регистрација се врши посредством овлашћених регистара широм Србије…
whois.jpg
Подаци о регистрованом називу домена и провера доступности назива домена који желите да региструјете добијају се преко WHOIS сервиса, јавно доступне збирке података о корисницима домена...
sporovi.jpg
Ако сматрате да је неко регистрацијом назива RS и .СРБ домена нарушио ваше право интелектуалне својине или друго субјективно право, можете да покренете доменски спор пред Комисијом за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена...

Централни регистар (Central Registry database) је централизована збирка података о регистрованим називима интернет домена у оквиру одређеног TLD-а (домена највишег нивоа), са подацима о њиховим регистрантима и другим регистрационим подацима. Регистрациони подаци садрже адресе DNS сервера који омогућавају видљивост интернет домена чији назив је регистрован у Централном регистру.

Из угла корисника, интернет домени могу да буду:

  • Национални домен највишег нивоа (ccTLD – country code Top-level domain) – интернет домен који је повезан са одређеном државом или територијом. ccTLD се одређује на основу међународне двословне ознаке државе, који према стандарду ISO 3166-2, садржи слова енглеског алфабета.
  • Генерички домен највишег нивоа (gTLD – generic Top-level domain) – интернет домени везани за опште појмове или скраћенице, а називају се и глобални интернет домени (као што су .COM, .ORG, .NET, .EDU...).
  • Национални домен другог нивоа (ccSLD – country code Second-level domain) – национални интернет домен који је регистрован испод ccTLD-а и од њега је одвојен тачком (нпр. у називу домена beograd.org.rs, „.org.rs“ је ccSLD). Доменски простор ccTLD-ова је најчешће подељен на више ccSLD-ова, који су намењени различитим категоријама регистраната (фирме, организације, образовне установе, појединци, академске установе, државни органи…). У оквиру националног домена .RS постоји шест ccSLD-ова, сваки од њих намењен за одређену делатност регистранта: .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS, .AC.RS и .GOV.RS. Такође, и у оквиру националног домена .СРБ постоји шест ccSLD-ова, намењених истоветним групама регистранта: .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ, .ОД.СРБ, .АК.СРБ и .УПР.СРБ).
  • Интернационализовани назив домена (IDN – Internationalized Domain Name) – назив домена исписан писмом које није енглески алфабет. Поред IDN gTLD (као што је .COM) постоје и IDN ccTLD који су национални домени на националном писму, као што су наш ћирилички .СРБ домен и други домени исписани кинеским, арапским, индијским и осталим писмима, где спадају и латиничка писма са словима која садрже посебне (дијакритичке) знаке, која не припадају енглеском алфабету (таква писма подржава наш .RS домен).

ПРЕУЗМИТЕ: