You are here

Публикације

Јавност рада РНИДС-а се редовно обезбеђује и издавањем публикација као што су "Годишњи извештај" и проспекти на посебне теме.

Такође, РНИДС је покровитељ и више књига домаћих аутора, које су доступне у електронском облику.