You are here

Председник и заменик председника

Конференција суоснивача РНИДС-а из својих редова бира председника и заменика председника Конференције суоснивача на период од две године. Ове функције су неспојиве са функцијом члана Управног одбора и директора РНИДС-а.

Председник и заменик председника Конференције суоснивача могу да буду изабрани не више од два пута заредом. Поступак избора председника и заменика председника ближе се одређује Пословником о раду Конференције суоснивача.

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а:

Иван Романић

е-пошта: ivan.romanic@rnids.rs
изабран на седници Конференције суоснивача РНИДС-а 15. септембра 2023. са мандатом од две године

Заменик председника Конференције суоснивача РНИДС-а:

Биљана Пунош

е-пошта: biljana.punos@rnids.rs
изабрана на седници Конференције суоснивача РНИДС-а 27. фебруара 2023. са мандатом од две године