You are here

Председник и заменик председника

Конференција суоснивача РНИДС-а из својих редова бира председника и заменика председника Конференције суоснивача на период од две године. Ове функције су неспојиве са функцијом члана Управног одбора и директора РНИДС-а.

Председник и заменик председника Конференције суоснивача могу да буду изабрани не више од два пута заредом. Поступак избора председника и заменика председника ближе се одређује Пословником о раду Конференције суоснивача.

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а:

Zoran Buhavac

Зоран Бухавац
е-пошта:
изабран на седници Конференције суоснивача РНИДС-а 16. септембра 2017. са мандатом од две године

Заменик председника Конференције суоснивача РНИДС-а:

Ivan Minić

Иван Минић
е-пошта:
изабран на седници Конференције суоснивача РНИДС-а 16. септембра 2017. са мандатом од две године