You are here

Владимир Алексић нови председник Конференције суоснивача РНИДС-а

16. 09. 2019.

Фото: Стефан Ђаковић

Владимир Алексић изабран је за председника Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) током изборне седнице Конференције која је одржана 14. септембра у хотелу Холидеј Ин у Београду. Седници су присуствовали овлашћени представници 121 суоснивача. Током претходне четири године, у два мандата, ту дужност је обављао Зоран Бухавац.

Владимир Алексић био је члан Управног одбора РНИДС-а у три мандата у периоду од 2009. до 2011, од 2013. до 2016. и од 2016. до 2019. године, као и члан више радних група РНИДС-а у периоду од 2009. до 2019. године. Директор је предузећа CRI Domains DOO које је РНИДС-ов овлашћени регистар.

Конференцију суоснивача РНИДС-а чине овлашћени представници свих суоснивача који из својих редова бирају председника и заменика председника Конференције на период од две године. Председник и заменик председника могу да буду изабрани највише два пута заредом, а претходни председник Конференције изабран је 16. септембра 2017. године.

Фото: Стефан Ђаковић