You are here

Владимир Манић именован за директора РНИДС-а

22. 06. 2018.

Vladimir Manić

Управни одбор РНИДС-а је 21. јуна, након спроведеног јавног конкурса, именовао Владимира Манића за директора Фондације "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС). Мандат директора је четири године, а делокруг рада обухвата одлучивање о текућој пословној политици и руковођење радом Канцеларије РНИДС-а.

Владимир Манић има преко 20 година искуства у ИТ-у и телекомуникацијама и преко 15 година искуства у пројектном вођењу ИТ тимова у сложеним пословним  системима. Члан је угледних међународних организација из области пројектног управљања и пословне анализе.

На Електронском факултету Универзитета у Нишу стекао је звање дипломираног инжењера електротехнике за рачунарску технику и информатику, а потом је на Економском факултету Универзитета у Београду стекао звање магистра наука пословног управљања. Поседује сертификат професионалног руководиоца пројеката (Project Management Professional – PMP) од 2007. године.