You are here

Конкурс за водећег ИКТ инжењера

09. 02. 2018.

Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) расписује конкурс за радно место

Водећи ИКТ инжењер

Задаци и обавезе:

 • Обезбеђује и контролише исправно функционисање техничке инфраструктуре РНИДС-а,
 • Учествује у успостављању и праћењу контролних механизама везаних за заштиту информација и информационих система РНИДС-а,
 • Учествује у планирању, пројектовању и имплементацији нових и унапређењу постојећих решења и формира предлоге за набавку ИКТ опреме,
 • Развија, инсталира и тестира нове компоненте ИКТ система РНИДС-а.

Услови:

 • Минимални степен образовања – Завршен факултет из области информационих технологија (ФОН, ЕТФ, ПМФ и други сродни факултети) - најмање 240 ESPB,
 • Знање енглеског језика на нивоу Б1 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе,
 • Обавезно искуство на сличним пословима (минимално 3 године),
 • Самосталност у решавању проблема,
 • Способност рада у тиму,
 • Брзо усвајање нових знања.

 Поседовање наведених техничких компетенција:

 • Поседовање одговарајућих сертификата за администрацију Linux система или рачунарских мрежа,
 • Познавање основа безбедности рачунарских система.

РНИДС обезбеђује квалитетне радне услове уз занимљив и динамичан посао и прилику за стицање интернационалног искуства.

Заинтересовани кандидати/кандидаткиње који/е испуњавају наведене услове могу да се пријаве преко Инфостудовог сајта најкасније до 24. 02. 2018. године.

Биће контактирани само кандидати/кандидаткиње који/е уђу у ужи избор!