You are here

Конкурс за ИКТ инжењера

08. 05. 2017.

Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) расписује конкурс за радно место

ИКТ инжењер

Задаци и обавезе:

 • Врши дневну проверу рада DNS система и осталих ИКТ сервиса и припрема дневни извештај о раду
 • Решава нерегуларности рада DNS система и осталих ИКТ сервиса
 • Учествује у планирању, пројектовању и имплементацији нових и унапређењу постојећих решења
 • Учествује у проверама техничке оспособљености и информационе безбедности корисника система за регистрацију

Захтеви:

 • Минимални степен образовања: завршене трогодишње академске или струковне студије (180 espb бодова), односно одговарајуће студије истог нивоа стечене по раније важећим прописима, одговарајућег усмерења сходно радном месту
 • Знање енглеског језика на нивоу Б1 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе
 • Обавезно искуство на сличним пословима (минимално 1 година)
 • Самосталност у решавању проблема
 • Способност рада у тиму
 • Брзо усвајање нових знања
 • Поседовање једне или више од наведених техничких компетенција:
  • Познавање рада DNS система
  • Познавање основа рачунарских мрежа
  • Познавање основа програмирања
  • Поседује одговарајуће сертификате за администрацију Linux система или рачунарских мрежа
  • Познавање основа безбедности рачунарских система

 
РНИДС обезбеђује квалитетне радне услове уз занимљив и динамичан посао и прилику за стицање интернационалног искуства.

Заинтересовани кандидати/кандидаткиње који/е испуњавају наведене услове могу да се пријаве преко Инфостудовог сајта најкасније до 12. маја 2017. године.

Биће контактирани само кандидати/кандидаткиње који/е уђу у ужи избор!